Hệ thống điện năng lượng mặt trời cho hộ gia đình 3KW

Liên hệ

Cấu tạo hệ thống điện mặt trời 3 KW

  • Tấm pin mặt trời (Solar panel) : 10 tấm
  • Hộp Kết Hợp PV (PV combiner) : 1 cái
  • Bộ kích điện tích hợp sạc (Hybrid solar Inverter) : 1 cái
  • Pin dự trữ (Gel Battery) : 8 pin
  • Giá đỡ tấm pin (panel rack) : 1 bộ
  • Dây cáp (Cables) : 1 bộ