Hệ thống điện năng lượng mặt trời trọn gói 10KW

Liên hệ

Cấu tạo hệ thống điện mặt trời 10 KW

  • Tấm pin mặt trời (Solar panel) : 31 tấm
  • Hộp Kết Hợp PV (PV combiner) : 1 cái
  • Bộ kích điện tích hợp sạc (Hybrid solar Inverter) : 1 cái
  • Pin dự trữ (Gel Battery) : 32 pin
  • Giá đỡ tấm pin (panel rack) : 1 bộ
  • Dây cáp (Cables) : 1 bộ